Bijbelstudie psalm 1 – inclusief download

Bloeien als mens, sterk en stevig in het leven staan – dat wil iedereen. Maar  het is nog niet zo gemakkelijk. Het kan heel anders zijn. Je kunt namelijk het gevoel hebben heen en weer geslingerd te worden. Of het gevoel hebben dat je meer geleefd wordt, dan dat je echt leeft. Je kunt twijfelen of je leven van betekenis is. Je kunt je niet op je plek weten. Je kunt je ongeïnspireerd voelen en niet het idee hebben dat het beste in je naar boven wordt gehaald door de mensen om je heen. Je kunt echte vreugde en voldoening missen. Je kunt het gevoel hebben dat je maar wat doet. Het kan allemaal.

De eerste psalm die we bespreken, is de eerste psalm uit het Psalmenboek. En deze psalm staat niet voor niets aan het begin van de rest van de psalmen. Deze psalm wil de lezer leren hoe je stevig geworteld en vruchtbaar in het leven kan staan. Als je op de manier van Psalm 1 in het leven staat, puttend uit de juiste bronnen, sta je sterk in het leven en dan kom je tot bloei. Zoals de eerste regel van de psalm zegt: dan ben je een gelukkig mens.

Verwerkingsopdracht

Deel eens met elkaar wat je verwacht van het bezig-zijn met de psalmen. In welk opzicht hoop je dat de psalmen je zullen helpen bij je gebeden? Wat hoop je dat je zult leren? Je vindt hier een download met uitspraken over de psalmen van bekende en minder bekende schrijvers die je misschien op ideeën kunnen brengen. 

Psalm 1

Zoals in de introductie al gezegd werd, is Psalm 1 niet voor niets vooraan in het boek van de Psalmen gezet. Bij het redigeren van de honderdvijftig psalmen is deze psalm zo als het ware een voorbereiding voor al die 149 gebeden die volgen. Het eerste woord (‘gelukkig’) geldt daarbij eveneens als toonzetting voor het hele boek van de Psalmen. Overigens is volgens Martin Buber (een Joods filosoof, die zich heeft ingezet voor het vertalen van de psalmen) dit woord op te vatten als een uitroep. De eerste zin van Psalm 1 zou dan vertaald kunnen worden met: ‘O, hoe gelukkig is die mens…!’

Thora

 

In vers 2 wordt het woord wet gebruikt. In het Hebreeuws staat er een woord dat wij kennen vanuit de Joodse traditie: thora. Dit woord wordt vaak met ‘wet’ vertaald, maar het is niet juist om het te zien als een wetboek van strafrecht. Het bekent eerder aanwijzing of richtingwijzer.
In dit boek wordt het daarom vertaald met ‘wegwijzende woorden’.
De mensen die niet de weg van God en zijn woorden gaan, krijgen in deze psalm allerlei benamingen: goddelozen, zondaars, wettelozen, spotters. Dit zijn mensen die van God los zijn. Ze hebben gebroken met God en de woorden van God en weigeren een leven naar Gods aanwijzingen te leiden. De dichter stelt dat hun weg doodloopt. Tegenover deze groep staan de ‘rechtvaardigen’. Hiermee worden geen volmaakte mensen bedoeld, maar mensen die proberen hun leven te leiden zoals God hun dat aanwijst. Het Hebreeuwse woord dat in vers 2 vertaald is met ‘zich verdiepen’ heeft oorspronkelijk te maken met prevelen – als het ware de woorden proeven en ze zo heel bewust overdenken. Meditatie zou je het kunnen noemen. Hierdoor komt de betekenis van de woorden beter tot je over, omdat je het nog eens voor jezelf herhaalt en overdenkt. Het beeld dat in vers 3 gebruikt wordt – een vruchtboom die langs een irrigatiekanaaltje is geplant – is een beeld dat in Babylonië bekend was. De Babyloniërs hadden een netwerk van irrigatiekanalen gegraven vanuit hun enige rivier de Eufraat. Zo hadden ze het vruchtbare gebied enorm vergroot. Dit beeld wijst erop dat deze psalm ten tijde van de Babylonische ballingschap (rond de zesde eeuw v. Chr.) is ontstaan.


Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen,tot hen die verstrikt zijn in leugens 

Psalm 40:5

De juiste weg kiezen

Psalm 1 heeft het heel duidelijk over twee wegen: de weg van de rechtvaardigen en de weg van de zondaars. De weg van de rechtvaardige maakt een mens gelukkig – zoals het begin van de psalm belooft (vers 1). Bovendien wordt deze weg ook door God beschermd (vers 6). Dit is heel anders bij de andere weg die in deze psalm naar voren komt – de weg van de wettelozen, dat zijn de mensen die niet Gods wegwijzende woorden volgen, maar hun eigen wegen gaan. Dit is de weg van de mensen die te vinden zijn bij de spotters en zondaars, die gebroken hebben met God en zonder God hun keuzes maken. Zij die zich door deze mensen laten leiden, komen echter nergens. De weg van de wettelozen loopt namelijk dood (vers 6).

Een uitnodiging


Als je deze eerste psalm leest, dan word je bij de vraag bepaald: Welke weg ga ik? Waar kies ik voor? Waar wil ik uitkomen? Voor het antwoord op deze vraag geeft deze psalm dus maar twee opties. De eerste optie is dat je in het leven staat als iemand die van God los is en wiens opbrengst van het leven is als kaf dat verwaait in de wind. De tweede optie is dat je leeft als een rechtvaardige, bij wie tot bloei komt wat hij doet. De psalm is dan als het ware een uitnodiging om te kiezen voor God en zijn woorden, en zo Gods wegen te gaan.

Gespreksvragen:


1. Wij laten ons beïnvloeden als het gaat om wat we doen, waarvoor we kiezen, hoe we in het leven staan. Vaak gaat dit onbewust. Probeer eens te bedenken waar jij vooral door beïnvloed wordt. Enkele mogelijkheden: goedkeuring van mensen, media, woorden van God, voorbeeldfiguren, de cultuur waarin je leeft, je eigen voorkeuren, vrienden/familie enzovoort.
2. Vind je het lastig om de juiste keuzes te maken? Noem eens wat voorbeelden.
3.  Deze psalm geeft aan dat het mogelijk is om vreugde te vinden in de wet/woorden van God. Kun je je daar iets bij voorstellen? Welke visie heb jij eigenlijk op de woorden van God?
4.  Van Jezus wordt gezegd dat Hij juist ook met zondaars zijn tijd doorbracht. Hoe verhoudt dat zich tot de aanwijzingen die dit lied geeft?
5.  Een bekend advies van de managementgoeroe Stephen R. Covey is: ‘Begin met het einde voor ogen.’ Kun je deze uitspraak in het licht van Psalm 1 wellicht ook toepassen op het geheel van je leven?
6. Stelling: je bent pas echt gelukkig in de relatie met God.

Tot bloei komen


Hoe sta je in het leven? Dat kan uiteenlopen. En de keuze die je maakt, heeft ook grote gevolgen voor de ‘opbrengst’ van je leven. Deze psalm wijst de gevolgen van de twee mogelijkheden aan. Je begeeft je in de sfeer van mensen die gebroken hebben met God en zijn aanwijzingen in de wind slaan. Dan loop je dood. Je leven heeft dan ook weinig zin: het is als kaf dat verwaait in de wind. Je kunt je ook inlaten met de woorden van God en daarin je vreugde vinden. Dan sta je stevig geworteld, kom je tot bloei en leef je een vruchtbaar leven. Alles wat je doet, breng je dan tot een goed einde.

Voeding


Het geheim ligt in het feit dat je je voeding (kracht en energie) haalt uit de ‘wegwijzende woorden’ van God (zie ook het kader aan het eind van dit hoofdstuk). Het je verdiepen in deze woorden doe je niet zozeer om meer te weten, maar om tot leven te komen. Daarom is het nodig dat je deze woorden overdenkt en erbij stilstaat. Op deze manier kun je er je vreugde in vinden en gelukkig door worden. En door zo in het leven te staan, sta je eveneens in de goede modus om te bidden – onder andere met de gebeden van al die andere 149 psalmen. Het zich verdiepen in de woorden van God helpt je om al biddend de relatie met God verder vorm en inhoud te geven.

Gespreksvragen

 1. Heb je het idee dat je geworteld bent? Waarom wel/niet?
 2.  Wat is tot bloei komen? Noem eens wat woorden die ‘tot
  bloei komen’ beschrijven. Lees eventueel Galaten 5:21 en
  22 hierbij.
 3.  Lees Marcus 4:1-20. Wat zegt dit verhaal van Jezus je over
  het Woord van God in je leven en het vrucht dragen?
 4.  Heb je het idee waardoor je tot bloei komt? Wat verhindert
  dat je opbloeit?
 5.  ‘Alles wat hij doet komt tot bloei.’ Succes verzekerd als je
  gelooft?
 6.  Is er iets waarvan je hoopt dat je dat bereikt?

In De Bijbel in 100 getallen belicht Trevor Barnes de belangrijkste cijfers uit en over de Bijbel. De Bijbel staat vol met getallen: zowel met een letterlijke als een symbolische betekenis. Van de 10 geboden en de 153 gevangen vissen tot de 12 discipelen en de leeftijd van de oudste man in de Bijbel (969 jaar). Ook zijn er veel cijfers over de Bijbel als boek, bijvoorbeeld de 531 talen waarin de Bijbel vertaald is en de 72 uur die het duurt om het helemaal te lezen. De Bijbel in 100 getallen geeft inzicht in de belangrijkste gebeurtenissen van de Bijbel. Een verrassend boek, met veel afbeeldingen en waardevolle informatie.

Puur Vandaag

Puur Vandaag

1 gedachte over “Bijbelstudie psalm 1 – inclusief download”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees hier ook:

Het gevecht

Stille tranen lopen over zijn wangen en zijn pijn is voelbaar. Zonder dat ik ook nog maar iets over zijn verhaal weet, voel ik met hem mee.

Schaamte

Schaamte is een emotie die we als mens allemaal kennen en schaamte is een van de meest onderschatte emoties.

Meet you recenseert: Ieder moment heilig

Nog niet zolang geleden kreeg ik het boek ‘Ieder moment heilig’ in handen. Sinds ik meer lees over wat gebeden voor anderen betekenen, ontstond er in mij een zoektocht naar iets wat vergelijkbaar is met het Common Book of Prayer. En nu ís er een boek wat hierop lijkt, in het Nederlands uitgegeven! Dit boek is er voor iedereen die verlangt naar meer van God.

Blijf op de hoogte

 •  *
 •  *
  naam@bedrijf.nl